Представяне

 

„МЕТАПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е създадена през 2006 г. в град Куклен и повече от десет години работим в областта на изработването и заваряването на съоръжения от пластмаса и метал.

Клиентите ни са компании от тежката и лека химическа промишленост. Дейността ни е съсредоточена в изработване и проектиране на съоръжения работещи в агресивни и тежки среди.

Гордеем се с редица успешни проекти включващи изработването на съдове, трасета и тръбопроводи от пластмаса и метал до 1,6 МРа налягане, както и индустриални и лабораторни вентилации и  вентилатори от пластмаса.

Екипът ни, от високо квалифицирани и опитни специалисти, е отговорен за финализирането на сложни проекти, свързани с изработването и поддържането на галванични линии и прилежащото им оборудване. Можем да ви доставим скрубери, капкоуловители, дефлектори, нагреватели, както и охладители, подови облицовки и пречиствателни станции.

„МЕТАПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ е изпълнител на редица специализирани проекти, възложени ни от компании  работещи в сферата на науката и иновациите. Прецизността и иновативността на нашите специалисти печелят доверието на партньорите ни и успяваме да доставим и поддържаме високо-технологично оборудване за нуждите на изследователската индустрия. 

Притежаваме сертификат ISO 9001:2015, както и лиценз от Държавната Агенция за метеорологичен и технически надзор за поддържане и ремонт на парни и газови съоръжения и инсталации с налягане до 1,6 МРа.