Изработване на вани за агресивни и киселинни разтвори от полипропилен (РР), полиетилен РЕ и поливенилхлорид (PVC), както и облицоване с материал, зададен по предварителна спецификация.