Изработване на различни видове оборудване от полипропилен (PP), полиетилен (РЕ), поливинилхлорид (PVC) и поликарбонат (РС), съобразно с условията на работната среда.