Изработване на съоръжения и оборудване с изследователска цел от полипропилен (PP), полиетилен (РЕ), поливинилхлорид (PVC) по предварително зададена спецификация на материала и работната среда.