Изработване, поддържане и ремонт на системи под налягане до 1,6 МРа