Облицоване на подове с поливинилхлорид (PVC) покрития за киселинни среди за защита от ерозия.