Облицоване на шахти от полипропилен (РР), полиетилен (РЕ), поливинилхлорид (PVC), както и много други материали, в зависимост от работната среда.