Изработване и облицоване на пречиствателни станции от полипропилен (РР), полиетилен (РЕ), поливинилхлорид (PVC) с неръждаеми крепежни конструкции.