Изработване на баки и съдове за агресивни и киселинни разтвори от полипропилен (РР) и полиетилен РЕ, както и облицоване с материал, зададен по предварителна спецификация.