Изработване различни по размери и видове капкоуловители с пластмасови и метални неръждаеми крепежи.