Изработване на вентилации и прилежащото им оборудване от полипропилен (РР) и поливинил хлорид (PVC) за киселинни и агресивни среди.