Изработване на трасета за права и обратна вода от полипропилен (РР) и поливинилхлодид (PVC), както и нестандартно оборудване и части към трасетата.