„МЕТАПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е създадена през 2006 г. в град Куклен и повече от десет години работим в областта на изработването и заваряването на съоръжения от пластмаса и метал.

Клиентите ни са компании от тежката и лека химическа промишленост. Дейността ни е съсредоточена в изработване и проектиране на съоръжения работещи в агресивни и тежки среди.

Гордеем се с редица успешни проекти включващи изработването на съдове, трасета и тръбопроводи от пластмаса и метал до 1,6 МРа налягане, както и индустриални и лабораторни вентилации и  вентилатори от пластмаса.

Екипът ни, от високо квалифицирани и опитни специалисти, е отговорен за финализирането на сложни проекти, свързани с изработването и поддържането на галванични линии и прилежащото им оборудване. Можем да ви доставим скрубери, капкоуловители, дефлектори, нагреватели, както и охладители, подови облицовки и пречиствателни станции.

„МЕТАПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ е изпълнител на редица специализирани проекти, възложени ни от компании  работещи в сферата на науката и иновациите. Прецизността и иновативността на нашите специалисти печелят доверието на партньорите ни и успяваме да доставим и поддържаме високо-технологично оборудване за нуждите на изследователската индустрия. 

Притежаваме сертификат ISO 9001:2015, както и лиценз от Държавната Агенция за метеорологичен и технически надзор за поддържане и ремонт на парни и газови съоръжения и инсталации с налягане до 1,6 МРа.

 

Проект BG1 6RFOP002-2.089-4919-С01

07.09.2021г. "Метапласт Инженеринг" ООД е бенефициент по програма BG16RFOP002-2.089-4919-C01 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Линк към целия документ в JPG формат

На 14.11.2019г. в гр.Куклен,  "Метапласт Инженеринг" ООД подписа договор BG05M9OP001-1.048-0008-C01 „Подобряване на безопасността и здравето на работещите в „МЕТАПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ООД“ с ВОМР  МИГ Куклен-Асеновград ... към целия документ в PDF формат