Изработване на различни видове и размери на метални конструкции в зависимост от експлоатация и спецификация на работната среда